Op alle correspondentie en transacties van CTE Products & Leasing BV en Computer Trading Europe BV zijn de algemene voorwaarden van CTE Products & Leasing BV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer33262936. Deze kunt u hier downloaden door te klikken op algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CTE Products & Leasing BV.

Alle gebruikte geregistreerde handelsmerken en namen behoren toe aan de eigenaren van de handelsmerken en van de namen.

Het concept van de door CTE Products & Leasing BV gebruikte Lease Engine Applicatie, als de combinatie van programma's en rekenmodules, zijn beschermd.
KopiŽren van het concept en/of van een combinatie van programma's en rekenformules voor gebruik op internet is verboden.